Yhteystiedot

Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitto -
Förbundet för främjande av merkantil undervisning Ry

Hirventie 3 B, 04320 Tuusula
puh. +358 40 522 8524
www.koel.fi

FB
Koel Forum Facebookissa

Liittyminen

Jäsenkelpoisuus


Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitolla voi olla yhteisöjäseniä, henkilöjäseniä ja kannatusjäseniä.

Edellytyksenä yhteisöjäsenyydelle on, että koulutuksen järjestäjällä on lain, toimiluvan tai koulutuksen järjestämisluvan nojalla oikeus antaa kaupallisen alan koulutusta. Näin jäsenkelpoisia voivat olla mm. useimmat ammattikorkeakoulut, toisen asteen ammatilliset oppilaitokset ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset sekä liikealan erikoisoppilaitokset. Myös osa yliopistoista on jäsenkelpoisia. Henkilöjäseniä voivat olla näiden oppilaitosten palveluksessa koulutuksen johtotehtävissä toimivat henkilöt.
 

Jäseneksi liittyminen


Kaupallisen koulutusalan yksikössä johtotehtävissä toimivat henkilöt voivat liittyä Kaupallisen Opetuksen Edistämisliittoon täyttämällä henkilöjäsenen liittymislomakkeen. Koulutuksen järjestäjä voi liittyä yhteisöjäseneksi yhteisöjäsenen liittymislomakkeella.

Kannatusjäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan hallituksen puheenjohtaja Kaarina Drombergille ja lähetetään toimistoomme. Hallitus päättää jäsenyyden hyväksymisestä.
 

Voimassa olevat jäsenmaksut

Vuonna 2017 ei peritä jäsenmaksua.